Arborist

Trädvård

En arborist vet vilka åtgärder som är nödvändiga för att underhålla, förbättra hälsan, utseendet och säkerheten av träd. Våra arborister är utbildade i säker trädklättring och trädvård och vet vad träden har för behov.

Beskärning sker uteslutande genom klättring då det är skonsammast för trädet. Trädfällning genom klättring kallas sektionsfällning. När det inte finns möjlighet eller plats att fälla träd från marken så klättrar vår arborist upp i trädet och sågar ner grenar och stamdelar bit för bit.

Ibland kan det vara hus eller något annat så pass nära trädet att arboristen får använda sig av en speciell teknik med hjälp av rep för att fira ner träddelar. I enstaka fall så får vi använda oss av kranbil eller mobil platform.

Tiger Trädfällare är medlemmar i Sveriges Arboristförbund, SAF

Certifierad arborist

Genom en gedigen yrkeserfarenhet inom trädvård samt en omfattande examen avklarad från the International Society of Arboriculture (ISA) och/eller the European Arboricultural Council (EAC) kan man titulera sig ”certifierad arborist”. Arborister måste även uppdatera sina kunskaper kontinuerligt för att behålla sin certifiering och de måste hålla fast vid de etiska föreskrifter som gäller inom ISA. Det är därför rimligt att säga att en certifierad arborist är mycket påläst och uppdaterad när det gäller de senaste rönen och teknikerna inom arborikultur (ett mer vetenskapligt ord för trädvård).

Alla kandidater söker på egen hand eller via företag till den obundna organisationen the International Society of Arboriculture i USA som sköter all administration. Organisationen är världens inom trädvård och naturligtvis tongivande världen över för trädvårdsindustrin och de yrkesverksamma. Är en arborist certifierad via ISA är det ett bra kvitto på att personen demonstrerat både professionalism och hängivenhet till sitt yrke.

Se en filmsnutt när vi använder zipline >>