VÄLGÖRENHET

Tiger trädfällare stödjer WWF. För varje ny kund vi hjälper, återplanterar vi ett nytt träd i regnskogen. 

Vi tar vårt ansvar

Genom att plantera träd och restaurera skog i någon av världens regnskogar hjälper du vår planet att överleva. För att rädda regnskogarna och det liv som finns där arbetar WWF med allt från att samla in fröer, etablera plantskolor som driver upp plantor, plantera träden och sedan vårda deras livsmiljö så att de kan växa upp. I dessa projekt ingår också restaurering av skogar som är förstörda. Du kan hjälpa oss att stoppa avskogningen, skydda och återskapa skogar.

arborist

Här planterar vi dina träd

Regnskogarna på Borneo hör till jordens mest artrika platser. Här finns över 15 000 olika växtarter, av vilka 6 000 inte förekommer någon annanstans i världen. Här kan man även hitta orangutangen, trädleoparden och skogselefanten. Skogstäcket på Borneo har minskat drastiskt under de senaste 20 åren och stora områden har avverkats för att ge plats åt plantager för oljepalmer. Idag återstår endast 50% av Borneos skogar. Avverkningarna hotar mängder av växt-och djurarter samtidigt som lokalbefolkningens källa till mat, mediciner och rent vatten försvinner. Men många områden som tidigare avverkats och som inte används till annat kan bli till skog igen. Bidragen till detta trädprojekt går till WWF Indonesien, som har flera trädplanteringsprojekt. (© WWF)