RUT-avdrag

Tiger Trädfällare erbjuder tjänster som omfattas av RUT-avdragets regler

RUT-avdraget är 50% av arbetskostnaden upp till 25 000kr/år. Från och med den 1 augusti 2016 ger följande trädgårdsarbeten rätt till rutavdrag:

  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
  • Kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
  • Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning.
  • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Följande kringtjänster kommer inte att ge rätt till rutavdrag:

  • Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten.
  • Plantering av nya växter och träd.
  • Rådgivningstjänster. Vi kan bland annat erbjuda trädstatusbedömning och trädgårdsdesign.
  • Kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift.