RUT-AVDRAG 50%

Är du nyfiken på hur RUT-avdraget kan vara till nytta när ni köper någon av våra tjänster? Nedan kan du läsa mer om RUT-avdraget.

arborist

utnyttja rut-avdraget

RUT-avdraget är 50% av arbetskostnaden upp till 75 000kr/år. (ROT-avdraget är max 50 000kr/år; har ni renoverat för max ROT har ni fortfarande 25 000kr kvar för RUT) Från och med den 1 jan 2021 ger följande trädgårdsarbeten rätt till rutavdrag:

  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
  • Kompostering och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
  • Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning.
  • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

 

Följande kringtjänster kommer inte att ge rätt till rutavdrag:

  • Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten.
  • Plantering av nya växter och träd.
  • Rådgivningstjänster. Vi kan bland annat erbjuda trädstatusbedömning och trädgårdsdesign.
  • Kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift.