Sektionsfällning

Skickliga trädfällare utför trädfällning i Stockholm

Som utbildade arborister är vi fullt medvetna om vilket arbete som behöver vidtas för er sektionsfällning. Förutom korrekta och säkra åtgärder utav växter och träd krävs det även att man har koll på underhåll, förbättras hälsa och utseende av dem. Vi på Tiger Trädfällare är utbildade att genomföra en säker fällning samt trädvård och är kunniga om dess behov.

Trädbesiktning

När ett träd drabbats av sjukdom, struktursvagheter eller utgör en risk för näraliggande byggnationer kan ni anlita oss för trädbesiktning. En besiktning berättar vilka åtgärder som behövs och om trädet kan stå kvar eller inte. Det sista man vill göra är att fälla ett träd men ibland har man inget val, då står vi till tjänst. Vi kommer med rekommendationer och eventuella skötselråd vid en trädbesiktning.

Sektionsfällning

Sektionsfällning går ut på att man fäller träd genom klättring, det bästa sättet att fälla på när det inte finns tillräckligt med plats från marken. Vi klättrar upp och avlägsnar grenar och stamdelar bit för bit. Det kan vara ett hus eller andra byggnationer som står i vägen som gör att vi måste använda oss av rep och eventuellt mobil plattform eller kranbil, men detta endast i enstaka fall.

Vi kan hjälpa dig!

När trädfällningen blivit ett faktum har vi följande arboristtjänster att erbjuda.

  • Besiktning
  • Fällning av döende träd
  • Fällning av träd som orsakar hinder
  • Sektionsfällning
  • Ersättning med lämpligare trädart

Bortforsling

För att underlätta har vi ett samarbete med åkeri och forslar bort resterna som uppstått under sektionsfällningen genom container och kranbil. Detta omfattar grenar och ris som sedan lämnas på närmaste återvinningsstation. Max fem dagar efter det att fällningen genomförts är alla rester borta. Vi observerar dock att städning utav stubbflis och sågspån inte in går i åtagandet. För vedeldade kunder kan vi se till att materialet kommer till användning och erbjuder därmed också kubbning vid önskan.

Betryggande sektionsfällning i Stockholm

Som arborist besitter vi en gedigen yrkeserfarenhet och omfattande examen från världsledande skola. Förutom detta behöver vi även uppdatera våra kunskaper regelbundet, det garanterar att du som kund erhåller absolut bästa service. RUT-avdraget går att nyttja på samtliga tjänster och vi besitter givetvis såväl yrkesförsäkring som F-skattebevis – Välkommen att kontakta Tiger Trädfällare vid behov av sektionsfällning eller andra tjänster.