STUBBFRÄSNING

Tiger Trädfällare kan erbjuda effektiv borttagning av oönskade stubbar på ett smidigt sätt utan att skada omgivningen. Läs vidare nedan för att veta mer om hur vi kan hjälpa er med eran stubbfräsning.

Stubbfräsning hos Tiger Trädfällare

En stubbe kan ställa till med en hel del problem eftersom den både sticker upp ovanför markytan och har ett rotsystem som ofta sträcker sig åt alla håll. Stubben kan påverka utseendet och grödan i din trädgård eller bli ett hinder där du behöver komma fram, och har du otur kan den även utgöra en hälsorisk för både djur och natur. Om stubben till exempel börjar ruttna eller bli sjuk kan detta sprida sig till omgivningarna och det händer att stubbar blir groplats för alla sorters svampar som i värsta fall kan visa sig vara giftiga. Ibland kan stubbar också skjuta nya skott och börja växa till sig, för att inte tala om hur glada termiter är i dem.

Skonsam borttagning

Att ta bort en stubbe är med andra ord fördelaktigt av flera skäl, och för att resultatet ska bli så bra som möjligt använder vi så kallad stubbfräsning som borttagningsmetod. Det innebär att en liten maskin fräser bort stubben ner till ungefär en decimeter under marken och gropen fyller ni med jord. Stubbfräsning är en mycket skonsam metod för omgivningarna då den är helt giftfri och mycket smidig. Endast partiet alldeles intill stubben påverkas av arbetet och du kan snabbt ta bort alla spår. Om du till exempel har en vacker gräsmatta kommer den kala fläcken täckas inom kort eftersom du genast kan så gräs där en stubbfräsning utförts, och stubben blir ett minne blott. Fliset som blir över kommer vi inte städa bort såvida det inte gjorts en överenskommelse därom, men du kan använda det till barktäck i rabatten eller till stor fördel i din kompost.
arborist

En skonsam lösning

Tiger Trädfällare kan erbjuda effektiv borttagning av oönskade stubbar på ett smidigt sätt utan att skada omgivningen. Våra maskiner tar sig fram nästan överallt och kan köras in igenom 90 cm smala portar och grindar. Vi fräser helt enkelt bort dina stubbar till ca 10 cm under marknivå, sedan är det bara att fylla gropen med ny jord, samt så nytt gräs direkt. Fliset fungerar bra som kompostfyllare eller som ‘barktäck’ i rabatten. Observera att vi aldrig forslar bort stubbfräs-spånet!

Maskinens smidighet och låga axeltryck gör att den kan operera i ömtåliga anläggningar utan att gräsmattor o.dyl körs sönder. Trots maskinens lilla storlek klarar den av att fräsa stora stubbar. Stubbfräsmetoden är i sig skonsam då bara marken omedelbart runt stubben påverkas.

Kostnad för stubbfräsning

Kostnaden för stubbfräsning avgörs av antalet stubbar, stubbarnas diameter vid marknivå samt arbetsplatsens beskaffenhet. Vi lämnar kostnadsfria offerter på alla arbeten oavsett omfattning. Observera att städning inte ingår i våra åtaganden, sågspån och stubbflis ligger kvar, om inte annat överenskommit.