Stubbfräsning

En skonsam lösning

Tiger Trädfällare kan erbjuda effektiv borttagning av oönskade stubbar på ett smidigt sätt utan att skada omgivningen. Våra maskiner tar sig fram nästan överallt och kan köras in igenom 90 cm smala portar och grindar. Vi fräser helt enkelt bort dina stubbar till ca 10 cm under marknivå, sedan är det bara att fylla gropen med ny jord, samt så nytt gräs direkt. Fliset fungerar bra som kompostfyllare eller som ‘barktäck’ i rabatten. Observera att vi aldrig forslar bort stubbfräs-spånet!

Maskinens smidighet och låga axeltryck gör att den kan operera i ömtåliga anläggningar utan att gräsmattor o.dyl körs sönder. Trots maskinens lilla storlek klarar den av att fräsa stora stubbar. Stubbfräsmetoden är i sig skonsam då bara marken omedelbart runt stubben påverkas.

Kostnad för stubbfräsning

Kostnaden för stubbfräsning avgörs av antalet stubbar, stubbarnas diameter vid marknivå samt arbetsplatsens beskaffenhet. Vi lämnar kostnadsfria offerter på alla arbeten oavsett omfattning. Observera att städning inte ingår i våra åtaganden, sågspån och stubbflis ligger kvar, om inte annat överenskommit.