HÖJDARBETEN MED SKYLIFT

Tiger Trädfällare tar hand om din trädfällning i Stockholm. Vi vet vilka åtgärder som är nödvändiga för att förbättra trädets exteriör, underhålla och bibehålla en god hälsa. Med en utbildning baserad på kvalitativ kunskap är vi behöriga att genomföra en säker klättring och trädvård.

Beskärning

Höjdarbeten kan vara många tjänster inom en och samma benämning. Beskärning är en av de arbeten vi utför och sker uteslutande genom klättring eftersom det är det skonsammaste sättet att beskära på. Varför man beskär kan bero på flera saker som exempel kan trädet besitta ett för litet livsrum vilket bidrar med negativa konsekvenser för dess tillväxt. Det kan även hota närliggande byggnationer och därmed utgöra en säkerhetsrisk. En beskärning gynnar trädet på flera sätt, förutom att det minskar risken för fallande grenar och stammar bidrar det till en vacker form av trädkronan. Att varsamt bevara karaktären och släppa in mer ljus blir till en fördel för såväl trädet som omgivningen runt om.

Sektionsfällning

Om trädet drabbats av sjukdom eller utgör en allt för stor risk har man ibland inget val. En trädfällning är den sista utvägen men också en del av vårt arbete. Trädfällning kan ske direkt från marken eller genom klättring vilket då kallas för sektionsfällning. När det inte finns plats att fälla trädet från marken klättrar vi upp och tar ner stamdelar och grenar bit för bit. I en stad som Stockholm är detta en mycket uppskattad arbetsmetod. Vi använder oss av en speciell teknik med hjälp av rep och eventuellt kranbil eller mobil plattform när ett träd är såpass ruttet att arbetet inte kan utföras tillräckligt säkert med klättring. Men höjdarbeten har aldrig inneburit några problem för oss. Om ni vill läsa mer om hur vi kan hjälpa er med olika typer av höjdarbeten, tveka då inte att höra av er till oss. Ni kan enklast nå oss via vår mailadress eller via telefon.
arborist

Trädfällare som kan trädfällning

Ni är välkomna att anlita oss för trädfällning när som helst. Vi som arbetar på Tiger Trädfällare erhåller en gedigen arboristutbildning för alla typer av trädunderhåll. Förutom höjdarbeten genom beskärning och sektionsfällning kan vi även hjälpa er med trädbesiktning, stubbfräsning, bortforsling av stammar och ris, grönytearbeten höjdarbeten med skylift och mycket, mycket mer.

Vi garanterar ett tryggt och säkert arbete men besitter givetvis såväl yrkesförsäkring som F-skattebevis för din och vår trygghet. RUT-avdraget går att nyttja på samtliga tjänster utöver en redan rättvis kostnad. Välkommen till Stockholms skickligaste arborister så garanterar vi att ni blir nöjd.