Olika typer av beskärningsarbeten

Vi vet vilka åtgärder som krävs för att underhålla och förbättra hälsan för buskar och träd. Beskärningar utav olika slag sker uteslutande genom klättring eftersom det är det skonsammaste sättet att arbeta på sett från trädets egna förutsättningar. Att man beskär eller kronreducerar grundar sig oftast i praktiska skäl. Trädet kan ha ett alldeles för litet livsrum att växa på vilket ger negativa konsekvenser. Kanske finns det andra träd som hotar eller närliggande byggnader och därmed utgörs en säkerhetsrisk?

Gamla träd, stammar som drabbats av röta eller träd med struktursvagheter kan faktisk räddas med hjälp av en beskärning i de allra flesta fall. Genom att minska på vikten och vindfånget blir risken för fallande grenar och träd betydligt mindre. Denna typen av beskärning anpassas efter hur skadan och riskerna ser ut. En beskärning ger också trädkronan en vacker form och ett snyggt intryck. Att varsamt bevara trädets karaktär och släppa in mer ljus gynnar såväl trädet som omgivningen runt om.

Trädbesiktning

En besiktning berättar hur trädet faktiskt mår. Att det läcker vätska från stammen eller att trädet lyfter sig när det stormar är negativa resultat. Beroende av vad som är orsaken till besiktningen anpassar vi arbetsmetoden efter hur situationen ser ut. Vi inspekterar status för rotsystemet och undersöker miljön runt om trädet, trädkronan och trädstammen. Efter detta följer skötselinstruktioner och rekommendationer för det enskilda trädet samt området runt om.

RUT-avdrag

Du kan givetvis nyttja RUT-avdraget på arboristarbetet som utförts, reglerna gäller sedan Augusti månad 2016. RUT-avdraget kan nyttjas på bland annat beskärning, röjning av sly och borttagande av träd och buskar. Även återställande av marken efter att träd och buskar tagits bort samt häck-/gräsklippning. Observera dock att avdraget inte kan nyttjas på exempelvis tjänster som bortforsling och hantering av rester utanför tomten, plantering av nya träd och växter eller tjänster som omfattar rådgivning. Vidare information om detta hittar du på hemsidan.

Arborister med gedigen erfarenhet

Som arborist krävs det att man besitter en gedigen yrkeserfarenhet inom trävård och omfattande examen avklarad från världsledande utbildning. Men det krävs mycket mer för att titulera sig arborist. Man måste uppdatera sina kunskaper regelbundet för att behålla certifieringen och stanna kvar vid etniska föreskrifter. Därför kan man gott och väl påstå att en certifierad arborist sitter på en kvalitativ utbildning och är mycket påläst om arbetet som ska utföras gällande senaste teknikerna och observationerna inom branschen.

TRÄDBESKÄRNING I DANDERYD​

Vi som arbetar på Tiger Trädfällare kan ta hand om ditt uppdrag oavsett vad det gäller.

  • Vi beskär äppelträd
  • Eliminerar större trädgrenar som inkräktar på hustak eller elledningar
  • Kapar träd som utgör en risk för byggnationer
  • Förbättrar trädets form och struktur
  • Hanterar underhåll av yngre träd
  • Tar bort döda och insektsdrabbade grenar, med mera..

Våra medarbetare visar upp en hög grad av professionalism för och säkerställa tillräckliga åtgärder. Givetvis besitter vi F-skattebevis och yrkesförsäkring som skyddar egendomen upp till ett belopp av 10-miljoner kronor om en olycka mot all förmodan skulle inträffa. Vi vill ändå uppmärksamma att inga skador hittills har skett.