Trädvårdare

Som arborist (trädvårdare) är vi fullt medvetna om vilka åtgärder som krävs för att förbättra hälsan, underhålla och skapa ett vackert utseende på dina träd och buskar. Med kvalitativ utbildning inom trädvård kan vi påstå oss kunniga om trädens behov.

Besiktning av träd

En trädbesiktning görs på träd som misstänks besitta en skada eller sjukdom. Det kan även göras för att säkerställa sig om att träden inte utgör en fara för närliggande byggnationer. Vi hjälper dig ställa rätt diagnos genom en trädbesiktning.

Beroende på vad som är orsaken till besiktningen anpassas arbetsmetoderna. Oftast räcker det med att vi undersöker stammen, rotsystemet, markmiljön runt om trädet och trädkronan för att fastställa ett resultat. Efter det ger vi svar på en lämplig behandling och bidrar med skötselinstruktioner samt rekommendationer om vad som är bäst för ditt/dina träd.

Beskärningsarbeten

Vi tar hand om beskärningar av olika slag. Beskärningen hanteras uteslutande genom klättring eftersom det är det mest skonsammaste sättet att arbeta på utifrån trädets förutsättningar. Att man beskär eller kronreducerar grundar sig oftast i praktiska skäl. Trädet kan ha ett alldeles för litet livsrum att växa på vilket bidrar med negativa konsekvenser. Kanske finns det andra träd som hotar tillväxten eller närliggande byggnader.

Beskärning ger trädkronan en vacker form som minst sagt är mycket uppskattat att beskåda om allting görs på rätt sätt. Att varsamt bevara trädets karaktär och släppa in ljus gynnar såväl trädet som omgivningen runt om.

Gamla träd, stammar som är på väg att ruttna eller träd med struktursvagheter kan räddas med hjälp av en ordentlig beskärning i de allra flesta fall. Genom att minska vindfånget och vikten blir risken för fallande grenar och träd betydligt mindre. Liknande beskärning anpassas till hur riskerna och skadan yttrar sig.

RUT-avdrag

Du kan nyttja RUT-avdraget på arboristarbetet. RUT-avdraget kan nyttjas på bland annat röjning av sly, borttagande av träd och buskar och beskärningar. Även återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort samt häck-/gräsklippning. Observera att avdraget inte kan användas på tjänster som exempelvis bortforsling och hantering utav rester utanför tomten, rådgivningstjänster eller plantering av nya träd och växter.

Trädbeskärare med erfarenhet

Som trädspecialist krävs det att man besitter en gedigen yrkeserfarenhet och omfattande examen avklarad från världsledande skola. Men det krävs mer än så för att dagligen arbeta och titulera sig som arborist. Kunskaperna behöver uppdateras kontinuerligt för att behålla certifieringen och eftersträva etniska föreskrifter. Man kan gott och väl konstatera att en behörig arborist besitter en kvalitativ utbildning och är mycket påläst om arbetet som ska utföras.

Trädbeskärning i Haninge

Tiger Trädfällare tar hand om ditt uppdrag oavsett vad det gäller.

  • Vi beskär äppelträd
  • Avlägsnar döda och skadade grenar
  • Hanterar nedtagning av träd
  • Beskär buskar
  • Förbättrar trädets form och struktur
  • Kronreducerar och mycket mer.

Jag och våra medarbetare visar upp en stark grad av professionalism för att säkerställa tillräckliga åtgärder. Vi besitter givetvis F-skattsedel och yrkesförsäkring som skyddar din egendom upp till ett belopp av 10-miljoner kronor om en olycka mot all förmodan skulle inträffa. Vi vill också uppmärksamma att inga skador hittills skett inom alla våra år i branschen.