Arborist

En trädspecialist är fullt medveten om vilka åtgärder som krävs för att förbättra, underhålla och skapa ett snyggt intryck till dina träd och buskar. Med en kompetenskraftig utbildning inom trädunderhåll är vi på Tiger Trädfällare fullt behöriga att utföra uppdraget.

Undersökning av träd

Vi utför trädbesiktningar när du som kund misstänker att trädet är skadat eller drabbats av sjukdom. En besiktning kan även genomföras om trädet anses utgöra en säkerhetsrisk. Utifrån en bedömning anpassas arbetsmetoden som oftast omfattar inspektion av rotsystem, trädstam, markmiljö och trädkrona. Efter vi tagit fram resultatet bidrar vi med rekommendationer och skötselinstruktioner som gäller för trädet och området i sin helhet.

Beskärningsarbeten

En beskärning bidrar till en vacker form av trädkronan och ett stiligt intryck. Att varsamt bevara karaktären och släppa in mer ljus gynnar både trädet och dess omgivning.

Vi utför beskärningar av olika slag där metoderna sker uteslutande genom klättring. Anledningen beror på att det är det mest skonsammaste sättet att beskära ett träd på sett från växtens behov. Att man beskär eller kronreducerar ett träd grundar sig oftast i praktiska skäl. Trädet kan erhålla ett för litet livsrum att växa på vilket med tiden ger negativa konsekvenser. Kanske finns det andra träd som hotar dess tillväxt? Det finns flera faktorer som kan utgöra en säkerhetsrisk.

Även äldre träd eller träd med struktursvagheter kan i de flesta fall räddas med hjälp av en enklare beskärning. Genom att minska vikten och vindfånget blir risken för fallande träd och grenar betydligt mindre. Vi undersöker hur din situation ser ut så anpassas beskärningen efter hur skadan och riskerna yttrar sig.

RUT-avdrag för trädbeskärning

Dy kan givetvis nyttja RUT-avdraget på arboristarbeten. Nuvarande regler gäller sedan augusti 2016. Avdraget kan nyttjas bland annat på tjänster som beskärning, borttagning av träd och buskar och röjning av sly. Även återställning av mark och häck-/gräsklippning. RUT-avdraget kan dock inte nyttjas på exempelvis hantering och bortforsling av rester utanför tomtområdet, plantering av nya träd eller rådgivningstjänster.

Arborister med god kompetens

För att kalla sig arborist krävs det att man besitter en gedigen yrkeserfarenhet inom trävård och examen avklarad från världsledande utbildning. Men det är inte allt, det krävs mycket mer än så för att dagligen hantera arboristuppdrag. Man måste uppdatera sina kunskaper kontinuerligt för att behålla certifieringen och upprätthålla etniska föreskrifter. En godkänd arborist är mycket påläst om uppdraget som ska utföras gällande nya tekniker och observationer samt väl medveten om vilka åtgärder som är mest lämpliga.

Trädbeskärning i Huddinge

Vi på Tiger Trädfällare tar hand om ditt uppdrag oavsett omfattning.

  • Vi beskär äppelträd
  • Klipper buskar
  • Fäller träd
  • Avlägsnar döda och skadade grenar
  • Förbättrar trädets form och struktur
  • Vårdar och underhåller yngre träd samt mycket mer.

Vi påvisar en hög grad av professionalism och garanterar tillräckliga åtgärder. Vi utrustade med F-skattbevis och yrkesförsäkring som skyddar egendomen upp till en summa på 10-miljoner kronor om en olycka mot all förmodan skulle inträffa. Sedan start kan vi stolt framhäva att vi varit helt skadefria.