Arborist

När man arbetar som arborist är man fullt medveten om vilka åtgärder som krävs för att underhålla, förbättra hälsan, och skapa en passande exteriör till träd och buskar. Med en kvalitativ utbildning inom trädvård är vi behöriga att ta hand om arbetet.

 

Vi utför skonsamma beskärningsarbeten

Beskärning av ett träd sker uteslutande genom klättring, detta för att på skonsammaste sätt genomföra uppdraget sett från trädets förutsättningar. Anledningen till att man kronreducerar eller beskär grundar sig oftast i praktiska skäl. Trädet kan besitta ett litet livsrum att växa på vilket i sin tur leder till negativa konsekvenser. Kanske finns det andra växter, träd eller byggnader som hotar och därmed utgör en säkerhetsrisk?

En beskärning ger trädkronan ett vackert intryck som är uppskattat att beskåda. Att varsamt bevara karaktären och släppa in mer ljus gynnar såväl trädet som omgivningen.

Stammar som drabbats av röta, träd med struktursvagheter och gamla träd kan faktisk återställas med hjälp av en beskärning i de allra flesta fall. Genom att vikten minskas och vindfånget reduceras blir risken för fallande träd och grenar avsevärt mindre. Beskärningsarbetet anpassas till hur skadan och riskerna yttrar sig.

RUT-avdrag

RUT-avdraget går givetvis att nyttja på arboristarbetet som utförts, reglerna gäller sedan Augusti 2016. Avdraget kan användas på bland annat beskärning, röjning av sly och bortforsling av träd och buskar. Även återställande av mark och klippning av häckar-/gräs. Observera att RUT-avdraget inte går att nyttja på tjänster som bortforsling och hantering av rester utanför tomtområdet, plantering av nya träd eller rådgivningstjänster.

Trädvårdsspecialister med utmärkt erfarenhet

För att titulera sig arborist krävs det att man besitter erfarenhet inom trävård och omfattande examen från världsledande utbildning men det krävs mycket mer för att dagligen arbeta med trädunderhåll. Man behöver uppdatera sina kunskaper kontinuerligt för att behålla certifieringen och hålla fast vid etniska föreskrifter. Därför går det gott och väl påstå att en behörig arborist erhåller en professionell utbildning och besitter god kunskap om arbetet som ska genomföras gällande moderna tekniker och observationer inom branschen.

Hjälp med trädbeskärning på Lidingö

Vi som jobbar på företaget Tiger Trädfällare kan ta hand om uppdraget oavsett vad det gäller. Vi fäller träd, tar bort stubbar, kapar träd, beskär äppelträd, avlägsnar sly och rester, vårdar och underhåller yngre träd, förbättrar trädets struktur samt mycket mer.

Jag Tiger och mina medarbetare visar upp en hög grad av professionalism och säkerställer att åtgärderna blir tillräckliga för dina behov. Vi besitter givetvis F-skattsedel och yrkesförsäkring som skyddar din egendom upp till ett belopp av 10-miljoner kronor om en olycka skulle ske. Vi vill dock uppmärksamma att inga skador skett hittills.