Arborist Nacka

Att jobba som arborist innebär att man är fullt medveten om vilka åtgärder som krävs för att förbättra, underhålla och skapa snygg exteriör till träd och buskar. Genom en kvalitativ utbildning och lång erfarenhet är vi fullt behöriga att utföra uppdraget åt dig.

Trädbesiktning

Vi tar hand om besiktningen av trädet om du misstänker, skada, sjukdom eller fara. Arbetsmetoderna anpassas efter orsaken men vanliga inspektioner som utförs omfattar trädstammen, kronan, rotsystemet och markmiljön runt om. Efter resultatet fastställs bidrar vi med rekommendationer och eventuella skötselinstruktioner.

Beskärning av träd

Beskärning av träd sker uteslutande genom klättring eftersom det är ett skonsamt sätt att arbeta på sett från trädets förutsättningar. Anledningen till att man beskär eller kronreducerar grundar sig främst i praktiska skäl. Trädet kan besitta en för litet livsrum att växa på vilket i längden leder till negativa konsekvenser, det kan även finnas andra träd som hotar eller näraliggande byggnader som utgör en säkerhetsrisk.

En beskärning ger trädkronan vacker form och ett snyggt intryck. Att varsamt bevara karaktären och släppa in mer ljus gynnar såväl trädet i sig som omgivningen runt om.

Gamla träd, träd med struktursvagheter och stammar som drabbats av röta kan i de allra flesta fall räddas med hjälp av en beskärning. Genom att minska vindomfånget samt vikten blir risken för fallande grenar och träd avsevärt mindre. Beskärningen anpassas till hur skadan och riskerna yttrar sig.

RUT-avdrag

RUT-avdraget kan nyttjas på arboristarbetet som utförts. Nuvarande regler gäller sedan Augusti 2016 och omfattar bland annat beskärning, fällning av träd, röjning av sly, borttagande av träd och buskar även häck-gräsklippning och återställande av mark. Observera att avdraget inte kan nyttjas på tjänster som bortforsling och hantering av stammar/grenar utanför tomten, plantering av nya träd och växter eller rådgivningstjänster.

Arborist med gedigen erfarenhet

Som arborist behöver man besitta en gedigen yrkeserfarenhet inom trävård samt omfattande examen avklarad från ledande utbildning. Men för att titulera sig arborist krävs det mycket mer. Man måste uppdatera sin kompetens regelbundet för att behålla certifieringen och stanna kvar vid etniska föreskrifter. Därför har man rätt och påstå att en certifierad arborist besitter en kvalitativ utbildning och är mycket påläst angående uppdraget som ska utföras, samtida tekniker och observationer inom branschen.

Trädbeskärning i Nacka

På Tiger Trädfällare kan vi ta hand om uppdraget oberoende av vad det gäller.

  • Vi kapar träd
  • Beskär träd
  • Genomför stubbfräsning
  • Fäller träd
  • Förbättrar form och struktur
  • Kronreducerar
  • Anpassar underhåll för yngre träd
  • och mycket, mycket mer..

Vi på Tiger visar upp en stark grad av professionalism för att säkerställa tillräckliga åtgärder. Vi besitter F-skattebevis och yrkesförsäkring som skyddar upp till 10-miljoner kronor om en skada mot all förmodan skulle inträffa. Vi vill ändå uppmärksamma att inga skador hittills har rapporterats genom alla våra år inom branschen.