BESKÄRNINGSARBETE I SOLLENTUNA

Trädbeskärning

Det krävs att man som arborist är fullt medveten om vilka åtgärder som är nödvändiga för att underhålla, förbättra och skapa ett snyggt intryck av träd och buskar. Med en kvalitativ utbildning inom trädvård är vi fullt behöriga att ta hand om jobbet.

Trädbesiktning

Ger stammen ifrån sig vätska eller lyfter från marken vid kraftig blåst? Trädet mår troligtvis inte så bra och är i behov av en besiktning. Beroende på vad som är orsaken till besiktningen anpassas arbetet. Vanligtvis sker den genom att vi inspekterar rotsystem, omgivning, marken, stammen och trädkronan. Av resultatet ställs sedan en diagnos. Utifrån detta kan vi erbjuda rätt behandlingsmetod och ge dig skötselinstruktioner samt rekommendationer om trädet och omgivningen runt om.

Beskärningsarbeten

Beskärning sker uteslutande genom klättring eftersom trädet inte tar skada. Att man beskär eller kronreducerar beror oftast på praktiska skäl. Trädet kan besitta ett för trångt livsrum att växa på vilket bidrar med negativa konsekvenser. Kanske finns det andra träd som hotar eller näraliggande byggnader och därmed utgörs en säkerhetsrisk?

En beskärning ger trädkronan en vacker form och ett snyggt intryck. Att varsamt bevara karaktären och släppa in mer ljus gynnar trädet och omgivningen omkring.

Äldre träd, stammar som drabbats av röta och träd med struktursvagheter kan i de allra flesta fall räddas om de får en beskärning. Genom att minska vikten och reducera vindomfånget blir risken för fallande träd och grenar betydligt mindre. Beskärningen anpassas efter hur skadan och riskerna yttrar sig.

RUT-avdrag

RUT-avdraget får nyttjas på arboristarbetet som utförts. Reglerna gäller sedan hösten 2016 och säger att avdraget kan användas på bland annat beskärning, undanröjning, borttagande av träd och buskar även klippning av gräs/häckar och återställande av mark. Uppmärksamma dock att RUT-avdraget inte går att nyttja på tjänster som bortforsling och hantering av rester utanför tomten, rådgivningstjänster eller plantering av nya träd och buskar.

Arborister med pålitlig utbildning

För att bli arborist krävs det att man skaffar sig en gedigen yrkeserfarenhet inom trädunderhåll samt en omfattande examen avklarad från en ledande utbildning. Men för att titulera sig och jobba dagligen med arboristuppdrag krävs det mycket mer än så man behöver uppdatera sina kunskaper regelbundet för att behålla certifieringen och hålla fast vid etniska föreskrifter. Man kan gott och väl påstå att en certifierad arborist besitter kvalitativa kunskaper och är mycket påläst om arbetet som ska utföras gällande de senaste teknikerna och observationerna inom branschen.

Trädbeskärning i Sollentuna

Vi på Tiger Trädfällare kan ta hand om ditt uppdrag oavsett vad det handlar om. Vi beskär fruktträd, kapar träd, hanterar stubbfräsning, klipper häckar, avlägsnar döda grenar och insektsdrabbade grenar, förbättrar trädets struktur och mycket mer. Vi påvisar en hög grad av professionalism och säkerställer tillräckliga åtgärder. Givetvis har vi F-skattsedel och yrkesförsäkring upp till 10-miljoner kronor om en olycka mot all förmodan skulle inträffa. Vi vill dock uppmärksamma att inga skador hittills har påvisats.