BESKÄRNINGSARBETE I SUNDBYBERG

Arborist i Sundbyberg

Som arborist behöver man vara fullt medveten om vad som krävs för att underhålla, förbättra hälsan och skapa ett vackert utseende av träd och buskar. Genom en kvalitativ utbildning inom trädvård är vi fullt behöriga att utföra arbetet.

Beskärningsarbeten

Beskärning av träd sker uteslutande genom klättring eftersom det är det mest skonsamma sättet att genomföra en behandling på sett från trädets förutsättningar. Att man beskär eller kronreducerar ett träd grundar sig vanligtvis i praktiska skäl. Orsaken kan vara att trädet har för lite plats att frodas kring vilket ger negativa konsekvenser för dess välmående. Det kan också vara för att andra träd hotar eller att det finns närliggande byggnader och därmed utgörs en säkerhetsrisk.

Vissa beskärningar används speciellt för att ge trädkronan en vacker form vilket minst sagt är uppskattat om det görs på rätt sätt. Att man varsamt bevarar trädets karaktär och släpper in mer ljus gynnar både trädet i sig och omgivningen runt om.

Träd som är gamla, som drabbats av struktursvagheter eller röta kan räddas med hjälp av en beskärning. Genom att minska på vikten och vindfånget trädet utsätts för minskar risken för fallande grenar och stammar. Beskärningen anpassas till hur skadan och riskerna yttrar sig.

Trädbesiktning

Vi hjälper dig ställa en diagnos av ditt träd genom en besiktning. Om trädet läcker vätska eller rötterna lyfter sig vid kraftig blåst mår det säkerligen inte så bra. Baserat på befintliga fel undersöker vi trädet och omgivningen runt om för att ställa en diagnos. Efter det bidrar vi med rätt åtgärder och skötselinformation samt rekommendationer.

RUT-avdrag

RUT-avdraget går att nyttja på samtliga arboristarbeten. Reglerna för avdraget gäller sedan augusti 2016 och går att nyttja på arbeten som omfattar:

  • Beskärning
  • Röjning av sly
  • Återställande av mark
  • Borttagande av träd och buskar
  • Häck-/gräsklippning.

Observera att avdraget inte gäller på tjänster som omfattar bortforsling och hantering utanför tomtområdet, nyplantering eller rådgivningstjänster. Vidare information finns på hemsidan.

Utbildade arborister

För att certifieras som arborist krävs det att man genomgått en omfattande examen avklarad från världsledande utbildning. Men för att behålla sin titel krävs det att man kontinuerligt uppdaterar sina kunskaper och stannar kvar vid etniska föreskrifter. En behörig arborist besitter en kvalitativ utbildning och är mycket kunnig inom arbetet som ska utföras gällande observationer och senaste tekniker.

Beskärning av träd i Sundbyberg

Vi på Tiger Trädfällare kan ta hand om ditt uppdrag oavsett vad det gäller. Vi kapar träd, beskär äppelträd, hanterar nedtagning av träd, klipper häckar och mycket mer. Vi har en hög grad av professionalism och säkerställer att åtgärderna blir tillräckliga baserat på dina behov. Vi har F-skattsedel och yrkesförsäkring som täcker upp till 10-miljoner kronor om en skada skulle inträffa. Vi vill dock uppmärksamma att ingen skada hittills har skett eller rapporterats.