Arborist i Täby

En arborist är fullt medveten om vilka åtgärder som behöver vidtas för att underhålla, förbättra och skapa välmående av träd och buskar. Med en kvalitativ utbildning i bagaget och gedigen erfarenhet är vi fullt behöriga för arbetet.

Beskärningsarbeten

För att beskära ett träd utan att orsaka mer skada än nödvändigt sker våra uppdrag< uteslutande genom klättring. Att man beskär eller kronreducerar grundar sig främst i praktiska skäl. Trädet kan ha för liten plats att frodas på vilket bidrar med negativa konsekvenser med tiden. Det kan även finnas andra träd som hotar eller närliggande byggnader som skapar en säkerhetsrisk.

En beskärning ger kronan en vacker form och ett uppskattat intryck. Att man varsamt bevarar trädets karaktär och släpper in mer ljus gynnar såväl trädet som omgivningen runt om.

Ett gammalt träd, stammar som drabbats av röta eller struktursvagheter kan i de allra flesta fall räddas med hjälp av en beskärning. Genom att man minskar vikten och vindfånget blir risken för fallande träd och grenar inte lika stor. En beskärning som denna anpassas till hur skadan och riskerna ser ut.

Trädbesiktning

Läcker stammen vätska? Eller lyfter sig trädet från marken vid kraftig blåst? Risken är att den inte mår så bra men vi hjälper dig ställa en diagnos genom en besiktning. Beroende på vad orsaken är anpassas arbetsmetoden. Vanligast är att vi gör en inspektion av rotsystemet, trädkronan, trädstammen och miljön runt om. Efter att diagnosen fastställs kan vi tillföra korrekta åtgärder samt bidra med skötselråd och rekommendationer för trädet och området i sin helhet.

Utnyttja RUT-avdrag

RUT-avdraget kan nyttjas på samtliga arboristtjänster som omfattar beskärning, röjning av sly, borttagande av träd och buskar. Även gräsklippning, häckklippning samt återställande av mark när växter röjts bort. Avdraget kan inte nyttjas på tjänster som omfattar bortforsling och hantering av rester utanför tomtområdet, nyplantering eller rådgivningstjänster. Mer information angående RUT-avdraget finns på hemsidan.

En arborists utbildning

Certifierad arborist blir man efter en omfattande examen avklarad från världsledande utbildning och gedigen yrkeserfarenhet inom området. Men för att dagligen arbeta med dessa ärenden och titulera sig trädspecialist behöver kunskaperna uppdateras regelbundet, detta för att även hålla fast vid etniska föreskrifter. Man kan gott och väl påstå att en certifierad arborist sitter på en kvalitativ utbildning och är mycket påläst om uppdraget som ska utföras gällande de senaste teknikerna och observationerna inom branschen.

Beskärning av träd i Täby

Oavsett vad ditt uppdrag till oss handlar om kan vi på Tiger Trädfällare hjälpa till. De kan vara arbeten som omfattar beskärning av äppelträd, kapning av träd, kronreducering, häckklippning och mycket mer. Vi påvisar en hög grad yrkesskicklighet och säkerställer att åtgärderna är tillräckliga för dig som kund.

Vi har försäkring som täcker upp till 10-miljoner kronor om en olycka mot all förmodan skulle inträffa. Vi innehar givetvis även F-skattebevis. Våra kunder har hittills genom alla våra samlade år varit nöjda med uppdragen som utförts och inga skador har rapporterats.