BESKÄRNINGSARBETE I VALLENTUNA

Arborist i Vallentuna

Ska man aktivt arbeta som arborist krävs det att man är medveten om vilka åtgärder som är nödvändiga för att skapa en snygg exteriör, förbättra trädets hälsa och hantera underhållet. Med en kvalitativ utbildning i bagaget och hängiven yrkeserfarenhet är vi på Tiger Trädfällare fullt behöriga att ta hand om samtliga arboristuppdrag i Vallentuna.

Skoningsamma beskärningsarbeten

Det skonsammaste sättet att beskära ett träd på är genom klättring om man utgår från trädets egna förutsättningar. Anledningen till att man beskär eller kronreducerar ett träd grundar sig främst i praktiska skäl. Trädet kan besitta ett för litet livsrum att växa på vilket kan bidra med negativa konsekvenser, men det kan även finnas andra träd som hotar dess tillväxt eller byggnationer vilket innebär en risk säkerhetsmässigt.

Genom att beskära ett träd får kronan en vacker form och ett snyggt intryck. Att varsamt bevara karaktären och släppa in mer ljus är gynnsamt för såväl omgivningen runt om som trädet i sig.

Ett gammalt träd, stammar med struktursvagheter eller stammar som drabbats av röta kan räddas med hjälp av en beskärning i de allra flesta fall. Genom att minska vikten och vindfånget blir fallande grenar och träd inte längre ett problem. Beskärningen anpassas efter skadan och hur riskerna yttrar sig.

Trädbesiktning

Om det läcker vätska från stammen eller att trädet lyfter sig när det stormar mår det antagligen inte så bra. Vi hjälper dig ställa diagnos genom en trädbesiktning. Arbetsmetoden anpassas efter orsaken till besiktningen där vi inspekterar omgivningen och trädet/träden i sig. När diagnosen ställts bidrar vi med skötselinstruktioner och rekommendationer för såväl trädet som omgivningen runt om.

Gedigen kunskap

För att certifiera sig arborist krävs en omfattande examen från världsledande utbildning samt yrkeserfarenhet inom trädvård. Ska man dagligen jobba som arborist och hantera dessa uppdrag är det dock nödvändigt kunskaperna uppdateras regelbundet. Detta för att behålla sin behörighet och stanna kvar vid etniska föreskrifter. Kort och gott kan man påstå att en certifierad arborist besitter en mycket kvalitativ utbildning, är påläst om arbetet som ska utföras samt är väl uppdaterad med de senaste teknikerna och observationerna inom branschen.

RUT-avdrag

RUT-avdraget kan nyttjas på samtliga arboristuppdrag som genomförts sedan augusti 2016. Du kan bland annat använda avdraget på beskärningsarbeten, röjning av sly och avlägsnande av träd och buskage. Även klippning av gräs-/häckar samt återställande av mark. Observera att RUT-avdraget inte gäller på tjänster som omfattar hantering och bortforsling av rester utanför tomten, nyplantering av träd och buskar eller rådgivningstjänster. Vidare information om avdraget finner du på hemsidan.

Beskära träd i Vallentuna

Vi på Tiger Trädfällare kan ta hand om ditt uppdrag oavsett vad det gäller. Vi kan hjälpa dig med:

  • Trädbeskärning
  • Beskärning av fruktträd
  • Beskärning av äppelträd
  • Trädkapning
  • Häckklippning
  • Nedtagning av träd
  • Förbättring av form och struktur
  • Borttagning av insektsdrabbade grenar mm.

Vi på Tiger påvisar en hög grad av yrkesskicklighet för att säkerställa att åtgärderna är tillräckliga. Vi besitter såklart F-skattbevis och yrkesförsäkring upp till ett belopp av 10-miljoner kronor om en olycka skulle ske. Vi vill dock uppmärksamma att inga skador hittills skett under åren vi varit aktiva inom branschen. Välkommen till oss!