Arborist på Värmdö

På Tiger Trädfällare är vi medvetna om vilka åtgärder som måste vidtas för att underhålla, skapa exteriör och förbättra hälsan på träd och buskar. Vi besitter kvalitativ utbildning inom trävård som gör oss fullt behöriga att ta hand om dina träd.

Beskärningsarbeten

Som trädspecialist utför vi beskärningar av olika slag. När man beskär ett träd sker det uteslutande genom klättring för att inte skada stammar och grenar. Anledningen till att man beskär eller kronreducerar grundar sig främst i praktiska skäl. Det kan vara för att trädet i fråga besitter ett litet livsrum som inte ger tillräckligt med plats att växa på, att det finna andra träd som hotar eller närliggande byggnationer som på grund av trädets placering utsätts för en säkerhetsrisk.

En beskärning bidrar till en vacker form på trädkronan som är mycket uppskattad om den görs på rätt sätt. Att omtänksamt bevara trädets karaktär och släppa in ljus gynnar såväl trädet som omgivningen runt om.

Gamla träd, stammar som drabbats av röta eller struktursvagheter kan faktiskt räddas med hjälp av en beskärning. Genom att vi minskar vikten och vindomfånget reduceras även risken för fallande träd och grenar. Beskärningen anpassas efter hur riskerna och skadan yttrar sig.

Trädbesiktning

En trädbesiktning berättar hur trädet mår. Vanliga problem är att stammen läcker vätska eller att den lyfter sig vid kraftig blåst. Vi ställer diagnos och anpassar sedan behandlingen. Du som kund får skötselinstruktioner och rekommendationer för trädet/träden och området i sin helhet.

Arborister med gedigen erfarenhet på Värmdö

En certifierad arborist besitter en genomgripande examen från världsledade skola samt en gedigen yrkeserfarenhet. Men för att dagligen arbeta som trädspecialist slutligen titulera sig arborist krävs det att man regelbundet uppdaterar sina kunskaper för att stanna kvar vid etniska föreskrifter. En behörig arborist kan därför gott och väl påstå sig besitta en kvalitativ utbildning och kunskap om de senaste observationerna inom branschen.

Hur fungerar det med RUT-avdraget?

RUT-avdraget kan nyttjas på samtliga arboristtjänster utförda av oss. Reglerna gäller sedan augusti 2016 och omfattar bland annat beskärning, röjning av sly, återställande av mark, avlägsnande av träd och buskar och häck-/gräs klippning. Avdraget gäller inte på bortforsling och hantering utanför tomtområdet, rådgivningstjänster eller nyplantering av träd och buskar. Vidare information om RUT-avdraget hittar du på hemsidan.

Hjälp med beskärning

Jag, Tiger, och mina medarbetare kan hjälpa dig med uppdraget oavsett vad det handlar om.

  • Beskär fruktträd
  • Förbättrar trädets form och struktur
  • Stubbfräsning
  • Tar bort skadade och insektsdrabbade grenar
  • Ger trädet bättre struktur och mycket mer..

Vi påvisar en hög grad av professionalism och säkerställer att åtgärderna är tillräckliga för dina behov. Givetvis besitter vi yrkesförsäkring upp till ett belopp av 10-miljoner kronor om en olycka skulle ske. Vi vill dock uppmärksamma att inga skador rapporterats hittills. Vi är även utrustade med F-skattsedel. Välkommen!