Beskärning JAS

JAS-beskärning vänder på begreppen.

Enligt gammal tradition klipper man sina äppelträd på senvintern. JAS vänder på begreppen och står för beskärning i juli, augusti och september. Alla växter kan beskäras vid denna tidpunkt utan att blöda eller skadas på annat sätt. JAS-beskärning ger färre vattenskott och snittytor som torkar snabbt. Det minskar risken för svampinfektioner jämfört med den vanliga senvinterbeskärningen.
Alltför hård beskärning under vinter och tidig vår ger också en kraftig tillväxt av skott som inte hinner mogna och som därför lätt utsätts för frostskador. I just frostskadade grenar sker ofta angrepp av kräfta.

En arborist är en trädvårdsspecialist som vårdar träd i städer, tätort, trädgårdar och andra bebyggda miljöer. Arborister arbetar för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge. Personer som arbetar med att beskära och vårda träd kan också kallas trädvårdare, beroende på kompetensnivå.

En arborists huvudsakliga uppgift är att beskära och avverka träd, men kan också arbeta med plantering och rådgivning. En av de vanligaste uppgifterna är så kallad underhållsbeskärning, vilket innebär att döda, svaga eller skadade grenar åtgärdas. Andra vanliga syften med arbetet är att säkerställa trädens funktion och undvika konflikter med deras omgivning. En arborist kan även arbeta med förvaltningen av träd, där inventering och besiktning är viktiga uppgifter.

Den vanligaste certifieringen i Sverige utfärdas av European Arboricultural Council och kallas European Tree Worker, vilket visar på både teoretiska och praktiska färdigheter. En rad andra certifieringar finns, där de mest kända kommer från International Society of Arboriculture (ISA).