TRÄDFÄLLNING

Tiger Trädfällare fäller träd tryggt och säkert i Stockholm. Vi är medvetna om vilka åtgärder som krävs för att förbättra, underhålla och bibehålla en god hälsa av träd och växter. Genom en gedigen arboristutbildning och många års erfarenhet är vi fullt medvetna om dess behov.

Trädfällning och dess metoder

Att fälla ett träd kräver stor expertis. Det är inte bara att ta fram motorsågen och köra igång, utan istället måste varje trädfällning anpassas efter olika förhållanden. Några typiska faktorer som en arborist tar med i beräkningen är var trädet växer, om det finns byggnader eller kraftledningar i närheten och huruvida trädet ska fällas i ett stycke eller från toppen ner i så kallad Sektionsfällning.

Vi på AB Tiger Jädervik har stor erfarenhet av alla typer av trädfällning. Våra duktiga trädfällare kan klättra upp i träden och fälla dem med hjälp av rep-tekniker som garanterar att stammar och grenar inte hamnar fel då de skärs ner. Vid behov kan vi också ta till mobila plattformar. Varje trädfällning utgör en unik situation och det är just därför som det är viktigt att ta till den främsta expertisen.

Vad händer sen?

Efter att trädet har fällts kan vi forsla bort det i samarbete med ett åkeri till ett bra pris. Det sker inom fem dagar efter en trädfällning och trädet tas till en återvinningsstation. För att våra lastbilar ska kunna komma nära trädet bör det finnas en väg med minst 290cm bredd.

Vi städar däremot inte bort sågspån och flis, såvida en särskild överenskommelse inte gjorts, men kan erbjuda kubbning för dig som vill omvandla ditt fällda träd till ved att elda med. Om du har en kompost kan du själv ta vara på flis och sågspån och det är särskilt fördelaktigt för dig som sysslar med kallkompostering.

Besiktning

Är man osäker på vilka förutsättningar trädet har kan vi komma ut till er och göra en trädbesiktning. Träd som drabbats av röta, skadats eller misstänks utgöra en säkerhetsrisk har goda anledningar till att besiktas. Besiktningen anpassas beroende på hur problemen yttrar sig men vanligtvis inspekterar vi rotsystemet, miljön runt om, trädstammen och trädkronan för en bred översikt. Vi sammanställer ett resultat och kommer sedan med rekommendationer och eventuella skötselråd om det är lämpligt för trädet att stå kvar.

Gedigen erfarenhet

För att bli arborist krävs en omfattande utbildning, gedigen yrkeserfarenhet och regelbunden uppdatering för att inte erhålla bristande kunskap. Att anlita Tiger Trädfällare gör det säkert för dig som kund eftersom du kan lita på att vi är mycket pålästa om arbetet som ska utföras gällande senaste tekniker och observationer. Vi besitter också kvalitativ kunskap som garanterar trygghet.

arborist

Trädfällningstjänster

Vi kan bl.a. hjälpa till med:

  • Trädbesiktning
  • Fällning av träd som orsakar hinder
  • Fällning av döende träd
  • Sektionsfällning
  • Beskärning av träd och buskar
  • Borttagning av rotvältor (stormfällda träd) kan vi INTE bistå med, till detta krävs grävmaskin