Trädfällning

Trädfällning

Tiger Trädfällare fäller träd tryggt och säkert i Stockholm. Vi är medvetna om vilka åtgärder som krävs för att förbättra, underhålla och bibehålla en god hälsa av träd och växter. Genom en gedigen arboristutbildning och många års erfarenhet är vi fullt medvetna om dess behov.

Trädfällning genom klättring

Trädfällning kan ske på flera sätt antingen direkt från marken eller genom klättring. Vid klättring fäller man grenar och stamdelar bit för bit. Anledningen till att man gör på detta vis kan vara för att trädet står placerat nära en byggnation och därmed utgör en stor säkerhetsrisk. En trädfällning där fällningen görs i sektioner med hjälp av rep och eventuellt mobil plattform blir säkert med oss.

Besiktning

Är man osäker på vilka förutsättningar trädet har kan vi komma ut till er och göra en trädbesiktning. Träd som drabbats av röta, skadats eller misstänks utgöra en säkerhetsrisk har goda anledningar till att besiktas. Besiktningen anpassas beroende på hur problemen yttrar sig men vanligtvis inspekterar vi rotsystemet, miljön runt om, trädstammen och trädkronan för en bred översikt. Vi sammanställer ett resultat och kommer sedan med rekommendationer och eventuella skötselråd om det är lämpligt för trädet att stå kvar.

Gedigen erfarenhet

För att bli arborist krävs en omfattande utbildning, gedigen yrkeserfarenhet och regelbunden uppdatering för att inte erhålla bristande kunskap. Att anlita Tiger Trädfällare gör det säkert för dig som kund eftersom du kan lita på att vi är mycket pålästa om arbetet som ska utföras gällande senaste tekniker och observationer. Vi besitter också kvalitativ kunskap som garanterar trygghet.


Trädfällningstjänster

Vi kan bl.a. hjälpa till med:

  • Trädbesiktning
  • Fällning av träd som orsakar hinder
  • Fällning av döende träd
  • Sektionsfällning
  • Beskärning av träd och buskar
  • Borttagning av rotvältor (stormfällda träd) kan vi INTE bistå med, till detta krävs grävmaskin