Trädfällare i Danderyd

En utbildad arborist är fullt medveten om vilka åtaganden som är nödvändiga för att arbetet ska bli korrekt och säkert utfört. Men det handlar inte bara om att att trädfällningen ska vara säker åtgärderna är betydelsefulla även när det kommer till underhåll, förbättrad hälsa och utseende av träd. Vi på Tiger Trädfällare är utbildade att genomföra en säker klättring samt trädvård och är dessutom medvetna om vad träden har för behov.

Trädbesiktning

Trädfällning är oftast det sista alternativet när ett träd är skadat, har en sjukdom, eller utgör en risk för omgivningen men ibland går det ändå inte att undvika. Arbetsmetoderna anpassas efter trädets situation och när resultatet fastställts bidrar vi med rekommendationer och eventuella skötselråd om det finns möjlighet för trädet att stå kvar.

Sektionsfällning

Trädfällning som sker genom klättring kallas för sektionsfällning. Det bästa sättet att fälla träd på i Danderyd när det inte finns möjlighet eller plats för trädfällning på marken. Vi arborister klättrar upp och sågar ner grenar och stamdelar bit för bit istället.

Ibland är det hus eller något annat som står nära trädet och det innebär då att vi behöver använda oss av en speciell teknik med hjälp av rep för att fira ner samtliga träddelar. Vid enstaka fall tar vi hjälp av kranbil eller en mobil plattform. Oavsett har Tiger Trädfällare utrustningen som krävs.

När trädfällningen blivit ett faktum

Vi kan hjälpa dig med följande arboristtjänster:

  • Besiktning
  • Fälla träd som vissnat och är påväg att dö
  • Fälla träd som orsakar hinder
  • Sektionsfällning för trånga utrymmen
  • Ersättning av träd med en lämpligare art

Bortforsling

Vi samarbetar med åkeri som med kranbil och container hjälper till att transportera bort resterna som uppstått under sektionsfällningen. Det omfattar ris och stammar som transporteras till närmaste återvinningsstation till en rimlig kostnad. Inom max fem dagar efter det att sektionsfällningen genomförts ser vi till att ris och stammar forslas bort från egendomen. Vi observerar att städning utav sågspån och stubbflis inte ingår i åtagandet om inget annan överenskommelse gjorts.

Genom att låta oss ta hand om bortforslingen sparar du tid och energi. Du erhåller ett bra pris på uppdraget och vi arbetar effektivt för att det nedtagna trädet ska försvinna så fort som möjligt. För dig som vedeldar kan vi se till att du får användning av materialet och vid önskan erbjuds även kubbning.

Trävårdsspecialister med gedigen erfarenhet

Vi titulerar oss arborister genom en gedigen yrkeserfarenhet inom trävård samt en omfattande examen från de världsledande utbildningarna. Men som arborist behöver man också uppdatera sina kunskaper regelbundet för att behålla certifieringen och stanna kvar vid etiska föreskrifter. Därför kan man gott och väl påstå att en behörig arborist är påläst och uppdaterad när det kommer till de senaste teknikerna och observationerna inom trävård. Att en arborist är certifierad via ISA är ett bra kvitto på att personen i fråga besitter kvalitativa kunskaper och hängivenhet till sitt yrke.

RUT-avdrag på sektionsfällning i Danderyd

Du som kund hos oss kan givetvis nyttja RUT-avdraget på sektionsfällningen. Från och med augusti 2016 har du rätten att använda RUT-avdraget på såväl trädfällningen, bortforslingen som återställningen av marken samt mycket mer om behoven är ytterligare. Vi vill dock uppmärksamma att RUT-avdraget inte gäller på exempelvis bortforsling och hantering utanför tomtområdet, plantering av nya träd och växter eller kostnader för maskiner.