Erfarna trädfällare som utför trädfällning

Som utbildad arborist är vi fullt medvetna om vilka åtgärden som är nödvändiga för att arbetet ska bli säkert och korrekt utfört. Men det handlar om så mycket mer än att trädfällningen ska vara säker, åtgärderna ska uppfylla kraven även när det kommer till underhåll, utseende och förbättrad hälsa av växter.

Trädbesiktning

Med en trädbesiktning tar man reda på hur allvarligt risken, skadan eller sjukdomen för trädet yttrar sig. Den sista åtgärden som vidtas är fällning men ibland har man inget annat val eftersom det riskerar att bli en fara för omgivningen. Metoderna för besiktningen anpassas efter trädets situation när resultatet visats bidrar vi med rekommendationer och eventuella skötselråd beroende på om trädet bör stå kvar eller inte.

Sektionsfällning

Uppdrag där trädfällning sker med klättring kallas för sektionsfällning. Det mest effektiva sättet att fälla träd på i Haninge när det varken finns plats eller möjlighet för trädfällning på marknivå. Vi klättrar upp och tar ner grenar och stamdelar bit för bit istället.

Det förekommer att hus eller andra föremål står nära trädet och det innebär då att arboristen behöver använda sig en speciell teknik för att fira ner samtliga träddelar. Vid enstaka uppdrag använder vi kranbil eller en mobil plattform till hjälp men oavsett har Tiger Trädfällare utrustningen för dig.

Bortforsling

Vårt företag samarbetar med åkeri som med kranbil och container hjälper till att föra bort resterna som uppstått under sektionsfällningen. Resterna omfattar ris och stammar som transporteras till närmaste återvinningsstation till ett schysst pris. Inom fem dagar efter det att sektionsfällningen avslutats ser vi till att allting forslats bort från tomten. Vi observerar att städning av flis och sågspån inte ingår i åtagandet om inget annat beslutats.

Du sparar tid och energi genom att låta oss ta hand om bortforslingen. Hanteringen är till en bra kostnad och vi arbetar effektivt för att det nedtagna trädet ska tas bort så fort som möjligt. För vedeldande kunder ser till att materialet kommer till användning

Trädvårdsspecialister med erfarenhet

Tituleringen arborist grundar sig i en gedigen yrkeserfarenhet inom trävård samt en omfattande examen från världsledande utbildning. Som arborist behöver man även uppdatera sina kunskaper regelbundet för att behålla certifieringen och stanna kvar vid etniska föreskrifter. Man kan därför gott och väl påstå att en arborist med godkända certifikat är påläst och uppdaterad när det kommer till de senaste observationerna och teknikerna inom trävård. Att en arborist är certifierad via ISA (International Society of Arboriculture) är ett bra betyg på att personen i fråga besitter kvalitativa kunskaper och entusiasm till sitt yrke.

RUT-avdrag på uppdraget i Haninge

Som kund hos oss kan du nyttja RUT-avdraget på trädfällningen. Från och med augusti år 2016 har du rätt att använda RUT-avdrag på såväl sektionsfällningen, bortforslingen som återställningen av marken och mycket mer om behoven är ytterligare. Vi vill dock uppmärksamma att avdraget inte gäller på plantering av nya träd och växter, bortforsling och hantering utanför tomtområdet eller kostnader för maskiner.