Kompetenta trädfällare – Vi utför alla typer av trädfällning

En arborist med behörig utbildning är fullt medveten om vilka åtgärder som är nödvändiga för att jobbet ska bli säkert och korrekt utfört. Men det är inte bara en säker trädfällning som står i fokus åtgärderna är viktiga även när det kommer till underhåll, förbättrad hälsa och exteriör av trädet. Som arborist är man utbildad att genomföra en trygg klättring och trädvård med vetskapen om vad träden har för behov.

Sektionsfällning

Trädfällning genom klättring kallas för sektionsfällning. Det är det bästa sättet att fälla träd på i Huddinge när platsen på marken inte är tillräcklig. Tiger trädfällare klättrar istället upp och sågar ner trädet bit för bit.

Ibland är det en byggnad eller liknande som står i vägen för trädet och det innebär då att vi behöver använda oss av en speciell teknik med hjälp av linor för att fira ner samtliga delar. Vid enstaka fall tar vi hjälp av kranbil eventuellt mobil plattform. Vi har alltid utrustningen som krävs.

Bortforsling

Efter en sektionsfällning uppstår det såklart rester, vi samarbetar med ett åkeri som med hjälp av container och kranbil transporterar ris och stammar till närmaste återvinningsstation. Arbetet sker till en rimlig kostnad och inom fem arbetsdagar efter det att fällningen genomförts. Vi observerar att städning av stubbflis och sågspån inte medföljer i åtagandet om ingen annan överenskommelse gjorts.

Du sparar tid och energi genom att låta oss ta hand om bortforslingen. Du erhåller ett bra pris och vi arbetar effektivt för att nedtagningen av trädet ska vara avklarat så fort som möjligt. För vedeldande kunder kan vi fixa så materialet kommer till användning och vid önskan finns även möjlighet till kubbning.

Trädunderhåll

Vi kan hjälpa dig med följande arboristtjänster:

  • Besiktning
  • Bortforsling
  • Kapning av vissnande och döende träd
  • Kapning av träd som orsakar hinder
  • Sektionsfällning
  • Nyplantering med en lämpligare trädart

Trädvårdsspecialister med gedigen kunskap

Vi titulerar oss arborister baserat på gedigen erfarenhet inom trävård samt omfattande examen från världsledande utbildning. Men det räcker inte för att kalla sig arborist, man behöver också uppdatera kunskaperna regelbundet för att bibehålla certifieringen och stå fast vid etiska föreskrifter. Man kan därför gott och väl påstå att en behörig arborist är både påläst och uppgraderad när det kommer till moderna tekniker och observationer inom trävård. Att som arborist vara certifierad via ISA är en referens på att personen i fråga besitter kvalitativa kunskaper och entusiasm till sitt yrke.

RUT-avdrag på uppdrag i Huddinge

Du som kund hos oss får mer än gärna nyttja RUT-avdraget på sektionsfällningen. Avdraget gäller på såväl trädfällningen, bortforslingen, återställning samt mycket mer sedan Augusti 2016. Dock vill vi uppmärksamma att RUT-avdraget inte går att nyttja på tjänster som gäller bortforsling och hantering utanför tomtområdet, plantering av nya träd och växter eller kostnader för maskiner.