Trädfällare och trädfällning

Som utbildad arborist är man medveten om vilka åtgärder som krävs för att arbetet ska bli säkert och korrekt utfört. Dock handlar det inte bara om att trädfällningen ska vara trygg åtgärderna är betydelsefulla även när det gäller underhåll, hälsa och exteriör av träden. På företaget Tiger Trädfällare är vi utbildade att genomföra jobbet säkert och är dessutom kunniga om trädets behov.

Trädbesiktning

Genom en trädbesiktning får du som kund reda på trädets välmående. Misstänker du skada, sjukdom eller risker är det värt att göra en trädbesiktning för att säkra omgivningen. Det sista man vill göra är att fälla trädet men ibland har man inget annat val. Besiktningen anpassas efter den befintliga uppfattningen av trädets välmående för att sedan ge ett korrekt resultat. När diagnosen ställts kommer vi med rekommendationer och eventuella skötselråd om trädet kan stå kvar.

Sektionsfällning

Trädfällning som sker genom klättring kallas för sektionsfällning. Det är det bästa sättet att ta ner träd på i Järfälla när möjligheten för fällning inte är möjlig från marken Vi klättrar upp och sågar ner grenar och stamdelar bit för bit istället.

Ibland är det byggnationer eller annat som står i närheten av trädet, som arborister får vi då använda oss av en speciell teknik med linor och fira ner trädet i delar. Vid enstaka fall använder vi kranbil eventuellt mobil plattform. Oavsett behov har vi utrustningen som krävs.

Bortforsling

Genom samarbete med närliggande åkeri hjälper de oss med kranbil och container att transportera resterna som uppstått under sektionsfällningen. Det omfattar stammar och ris som fraktas till närmaste återvinningsstation till en rimlig kostnad. Inom maximalt fem arbetsdagar efter det att sektionsfällningen genomförts ser vi till att resterna forslats bort från egendomen vi observerar dock att städning utav sågspån och stubbflis inte ingår i åtagandet om ingen annan överenskommelse gjorts.

Du sparar tid och energi genom att låta oss ta hand om bortforslingen. Du erhåller bra priser och effektivt arbete för att det nedtagna trädet ska försvinna så fort som möjligt. För dig som vedeldar kan vi se till att materialet kommer till nytta och vid önskan erbjuds även kubbning.

Trädvårdare med gedigen erfarenhet

För att titulera sig arborist krävs en gedigen yrkeserfarenhet och omfattande examen från en av de världsledande utbildningarna inom branschen. Men detta är inte tillräckligt för att aktivt arbeta med trädunderhåll, som arborist behöver man uppdatera kunskaperna regelbundet för att bibehålla sin certifiering och stanna kvar vid etniska föreskrifter. Man kan därför gott och väl påstå att en certifierad arborist besitter kvalitativa kunskaper inom området och tar hänsyn till moderna tekniker och observationer inom branschen.

RUT-avdrag på uppdrag i Järfälla

Du som kund hos oss kan använda RUT-avdraget på sektionsfällningen. Avdraget kan nyttjas på såväl sektionsfällningen, bortforslingen som återställning utav marken och mycket mer om behoven är ytterligare. Dock vill vi uppmärksamma att RUT-avdraget inte gäller på bortforsling och hantering utanför tomtytan, plantering av nya träd och buskar eller kostnader för maskiner. Ytterligare information finns på hemsidan.