Trädfällare och trädfällning

Som utbildad arborist är man fullt medveten om vilka åtaganden som är nödvändiga för att arbetet ska utföras korrekt och säkert. Dock handlar det inte bara om en trygg hantering. Professionella åtgärder har också stor betydelse när det kommer till underhåll, förbättrad hälsa och utseende av växter. Vi som jobbar på Tiger Trädfällare är utbildade att genomföra en säker klättring samt trävård och är dessutom medvetna om trädets behov.

Trädbesiktning

En trädbesiktning fastställer trädets välmående. Misstänker du skada, sjukdom eller risker med trädets position är det klokt att ta hjälp av en arborist för trädbesiktning. Det är sällan man vill fälla ett träd men ibland har man inget val. Metoderna anpassas efter trädets nuvarande situation för att sedan fastställa en korrekt diagnos. När vi har resultatet i hand bidrar vi med rekommendationer och eventuella skötselråd om trädet får stå kvar.

Sektionsfällning

Sektionsfällning sker genom klättring och är det bästa sättet att fälla ett träd på om det inte finns möjlighet att utföra trädfällningen på marken. Vi klättrar upp och sågar grenar samt stamdelar bit för bit istället.

Ibland är det byggnationer eller annat som står i nära och då använder vi oss av speciella tekniker med hjälp av linor för att fira ner samtliga delar. Vid enstaka tillfällen tar vi hjälp av kranbil eller mobil plattform. Oavsett har vi tillgång till utrustningen som krävs.

Bortforsling

Vårt samarbete med åkeri bidrar till att vi kan genom container och kranbil transportera bort resterna som uppstått under trädfällningen. Det omfattar stammar och ris som sedan fraktas till närmaste återvinningsstation till en rimlig kostnad. Det tar max fem dagar efter det att sektionsfällningen genomförts vi observerar dock att städning utav sågspån och stubbflis inte medföljer i åtagandet om inget annat överenskommits.

Genom att vi tar hand om bortforslingen sparar du både tid och energi. Du får ett bra pris på tjänsterna och vi arbetar effektivt för att främst gynna dig som kund. För dig som vedeldar i öppen spis eller vedpanna kan vi se till att materialet efter trädfällningen kommer till användning, vid förfrågan finns det även möjlighet till kubbning.

Trädvårdsspecialister med utmärkt erfarenhet

Man har rätt att titulera sig arborist genom erfarenhet inom trävård samt omfattande examen från världsledande utbildning. Men för att dagligen hantera arboristarbeten krävs mycket mer än så, man behöver uppdatera sina kunskaper regelbundet för att behålla certifieringen och stanna kvar vid etniska föreskrifter. Man kan gott och väl påstå att en certifierad arborist är påläst och uppdaterad när det kommer till moderna tekniker och observationer inom branschen. Att man erhåller certifikat från ISA är en god referens på att personen i fråga besitter kvalitativa kunskaper och hängivenhet till sitt yrke.

RUT-avdrag på trädkapning i Lidingö

Som kund kan du nyttja RUT-avdraget på sektionsfällningen som genomförts. Reglerna för RUT-avdrag på arboristarbeten gäller sedan augusti 2016 och omfattar bland annat trädfällning på egen tomt, bortforsling, samt återställning av marken. Vi vill dock uppmärksamma att RUT-avdraget inte går att nyttja på hantering utanför tomtområdet, plantering av nya växter eller kostnader för maskiner. Vidare information om detta finns på hemsidan.