Trädfällare i Nacka

Besitter man en godkänd arboristutbildning bör man vara fullt medveten om vilka åtgärder som är nödvändiga för att trädfällningen ska utföras säkert och korrekt. Dock handlar det inte bara om att hanteringen ska vara trygg, kompetenta åtgärder är viktiga även när det kommer till underhåll, utseende och hälsan av växten. På Tiger Trädfällare är vi utbildade att genomföra en säker klättring samt trävård och besitter kännedom om trädens behov.

Sektionsfällning

Vi fäller träd på egen tomt. När trädfällningen sker genom klättring kallas det för sektionsfällning. Det bästa sättet att fälla ett träd i Nacka när det finns ont om plats att göra det på marken. Vi klättrar vi upp och sågar ner stamdelar och grenar bit för bit.

Ibland kan det vara ett hus eller något annat som står nära trädet, då behöver vi använda oss av speciella tekniker med hjälp utav rep för att fira ner samtliga delar. Vid enstaka fall tar vi hjälp av kranbil eventuellt mobil plattform men oavsett har vi utrustningen som krävs.

 

Borstforsling

Genom samarbete med ett närliggande åkeri kan vi med kranbil och container transportera iväg resterna som uppstått under sektionsfällningen. Det omfattar ris och stammar som forslas bort till närmaste återvinningsstation till en rimlig kostnad. Inom fem dagar efter det att trädfällningen genomförts har resterna avlägsnats från egendomen. Vi observerar dock att städning av sågspån och stubbfils inte ingår i åtagandet om ingen överenskommelse gjorts.

Genom att vi själva tar hand om bortforslingen sparar du tid och energi. Du erhåller ett bra pris och vi arbetar effektivt för att det nedtagna trädet ska försvinna från tomten så fort som möjligt. För dig som vedeldar i panna eller vedspis kan vi se till att materialet kommer till användning och vid önskan erbjuds även kubbning.

Trädfällningsarbeten

Vi kan hjälpa dig med:

  • Trädbesiktning
  • Trädfällning av döende och vissnande träd
  • Kapning av träd som orsakar hinder
  • Sektionsfällning
  • Ersättning med lämpligare trädart

Trädvårdsspecialister med gedigen kännedom

Vi får lov att titulera oss arborister genom gedigen yrkeserfarenhet samt omfattande examen från en världsledande utbildning. Men för att dagligen utföra arboristarbeten krävs det mycket mer än så man behöver uppdatera kunskaperna regelbundet för att behålla sin certifiering och stanna kvar vid etniska föreskrifter. Som certifierad arborist är man påläst och uppdaterad när det kommer till de senaste observationerna och teknikerna inom branschen. Erhåller man ett certifikat via ISA är det ett bra kvitto på att arboristen i fråga har kvalitativa kunskaper inom området och visar hängivenhet till sitt yrke.

RUT-avdrag på trädfällning i Nacka

Samtliga kunder hos oss kan givetvis nyttja RUT-avdraget på sektionsfällningen. Du har rätt att använda avdraget på såväl trädfällningen, bortforslingen som återställningen av marken sedan augusti 2016. Vi uppmärksammar dock att RUT-avdraget inte gäller på exempelvis hantering och bortforsling utanför tomtområdet, kostnader för maskiner eller plantering av nya träd och växter.