Kompetenta trädfällare – Vi utför trädfällning i Sollentuna

Att vara arborist innebär att man är fullt medveten om vilka åtgärder som är nödvändiga för att trädfällningen ska genomföras säkert och korrekt. Men förutom detta är kompetenta åtgärder betydelsefulla även när det kommer till underhåll, förbättrad hälsa samt utvecklingen av trädets exteriör. På Tiger Trädfällare är vi utbildade att genomföra en säker klättring samt trädvård.

Trädbesiktning

En trädbesiktning hjälper oss och dig som kund att utvärdera om trädet är skadat, har en sjukdom eller utgör en risk för omgivningen. Trädfällning är oftast en sista utväg när det inte finns några andra alternativ. Våra arbetsmetoder inför besiktningen anpassas efter den befintliga situationen för att sedan ställa en korrekt diagnos. När resultatet är klart bidrar vi med rekommendationer och eventuella skötselråd om trädet kan stå kvar eller inte.

Sektionsfällning

Sektionsfällning sker genom trädet avlägsnas bit för bit i sektioner istället för att kapa direkt från marken. Det är ett bra alternativ när det finns ont om plats eller inte alls möjlighet att fälla trädet på annat sätt. Vi klättrar upp och sågar ner stamdelar med säkra åtgärder.

Ibland är det byggnader eller annat som står i vägen och då behöver vi använda oss av speciella tekniker med hjälp av rep för att fira ner samtliga delar. Vid enstaka fall tar vi hjälp av kranbil eller mobil plattform, oavsett har vi utrustningen som krävs för ditt projekt.

Bortforsling

Genom ett samarbete med närliggande åkeri använder vi kranbil och container för att transportera bort resterna som uppstått under sektionsfällningen. Resterna omfattar ris och stammar som körs iväg till närmaste återvinningsstation till en rimlig kostnad. Max fem dagar efter det att fällningen ägt rum ser vi till att allt är borta. Observera att städning av sågspån och flis inte ingår i åtagandet om inga andra åtgärder är under överenskommelse.

På Tiger Trädfällare tar vi gärna hand om samtliga delar i uppdraget så att du sparar tid och energi. Uppdraget är till bra pris och vi arbetar effektivt för att det nedtagna trädet ska försvinna så fort som möjligt. Kunder som vedeldar har möjlighet att nyttja materialet och vid önskan erbjuder vi även kubbning.

Träfällningstjänster

Vi kan hjälpa dig med följande uppdrag:

  • Fällning av träd som vissnat och dött.
  • Fällning av träd som förgrenar sig och orsakar skada.
  • Ersättning med lämpligare trädart i området.
  • Fällning av träd som står olämplig exempelvis i samband med bebyggelse.
  • Bortsforsling.

Trädvårdsspecialist med gedigen kompetens

Genom gedigen yrkeserfarenhet och omfattande examen från världsledande utbildning titulerar man sig arborist. Men för att regelbundet arbeta med trädfällning och andra arboristuppdrag krävs det att man uppdaterar sina kunskaper. Dels för att behålla sin certifiering med också för att stanna kvar vid etniska föreskrifter. Man kan därför kort och gott påstå att en behörig arborist även har stor kännedom om moderna tekniker och observationer inom branschen. Att som trävårdsspecialist vara certifierad via ISA är ett bra kvitto på att man besitter kunskap och hängivenhet till sitt yrke.

RUT-avdrag på trädkapning i Sollentuna

Som kund hos oss kan du nyttja RUT-avdrag på sektionsfällningen. Från och med augusti 2016 har du rätt att använda avdraget på såväl trädfällningen, bortforslingen som återställningen av marken samt mycket mer om behoven är ytterligare. Dock vill vi uppmärksamma att avdraget inte gäller på tjänster som bortforsling och hantering utanför tomtområdet, plantering av nya träd och växter eller kostnader för maskiner. Vidare information om detta finner du på hemsidan.