Trädfällare och trädfällning i Sundbyberg

En arborist är medveten om vilka åtgärder som krävs för att arbetet kring trädfällningen ska bli så säker och korrekt utförd som möjligt. Men det handlar inte bara om att hanteringen ska vara trygg. Kompetenta åtgärder är betydelsefulla även när det kommer till förbättrad hälsa, underhåll och exteriör av trädet. På Tiger Trädfällare är vi utbildade kring trädens behov och är fullt behöriga att utföra en säker trädfällning.

Trädbesiktning

En trädbesiktning fastställer trädets välmående. Man får reda på om trädet har en sjukdom, är skadat eller utgör en risk för området runt om. Den sista åtgärden man väljer är att fälla men ibland har man inget annat val. När vi har resultatet i hand bidrar vi med rekommendationer och skötselråd om trädet fortfarande kan stå kvar.

Sektionsfällning

En sektionsfällning är en trädfällning som sker genom klättring där trädet sågas ner i sektioner. Det bästa sättet att fälla ett träd på i Sundbyberg när utrymmet på marken är för litet. Vi arborister klättrar istället upp och tar ner trädet på ett lämpligare sätt, bit för bit.

Ibland är det ett hus eller liknande byggnation som står i närheten utav trädet och det innebär då att vi måste använda oss av speciell teknik med hjälp av linor för att fira ner samtliga träddelar. Det händer att vi tar hjälp av kranbil eventuellt mobil plattform men endast vid enstaka fall. Oavsett fixar vi utrustningen som krävs.

Bortforsling

I samarbete med åkeri har vi kranbil och container som transporterar bort resterna som uppstått under sektionsfällningen. Resterna omfattar ris och stammar som återvinns på närmaste återvinningsstation till ett rimligt pris. Max fem dagar efter sektionsfällningen genomförts säkerställer vi att stammar och ris tagits bort från egendomen. Observera dock att detta inte gäller sågspån och stubbflis om ingen annan överenskommelse gjorts.

Genom att vi får ta hand om bortforslingen sparar du tid och energi. Vi arbetar effektivt för att det borttagna trädet ska försvinna från platsen så fort som möjligt och du erhåller ett bra pris på arbetet. För vedeldande kunder kan vi se till att materialet kommer till användning, vid önskan erbjuds även kubbning.

När trädfällning är det enda alternativet

Vi hjälper dig med följande trädfällningstjänster:

  • Trädbesiktning
  • Sektionsfällning
  • Avlägsnande av döende och vissnande träd
  • Fällning av blockerande träd
  • Ersättning med en lämpligare trädart
  • Bortforsling

Utbildad trävårdsspecialist

En titulerad trävårdsspecialist har en examen avklarad från en världsledande utbildning samt gedigen yrkeserfarenhet inom trävård. Men för att dagligen hantera trädfällning behöver kunskaperna uppdateras regelbundet om man ska behålla certifieringen och hålla fast vid etniska föreskrifter. Kort och gott kan man säga att en godkänd arborist är påläst och uppdaterad när det kommer till de senaste teknikerna och observationerna inom branschen. Och att som arborist vara certifierad via ISA är en bra merit som visar att man besitter kvalitativa kunskaper och hängivenhet till sitt arbete.

Fälla träd med RUT-avdrag i Sundbyberg

Som kund hos oss kan du givetvis nyttja RUT-avdraget på samtliga tjänster vi utfört. Följande regler för RUT-avdrag på arboristarbeten gäller sedan augusti 2016. Avdraget kan nyttjas på sektionsfällningen, bortforsling av stammar och ris samt återställningen av marken bland annat. RUT-avdraget gäller inte på bortforsling och hantering utanför tomtområdet, nyplantering eller omkostnader för maskiner.