Vi är kompetenta trädfällare

Som utbildad arborist ska man vara medveten om vilka åtgärder som bör vidtas för att trädfällningen ska bli säker och korrekt utförd. Förutom att genomföra en trygg trädfällning ska man besitta kunskaper om trädet gällande underhåll, förbättrad hälsa och exteriör. På Tiger Trädfällare har vi en gedigen utbildning som trävårdsspecialist där vi besitter kännedom om trädens behov.

Trädbesiktning

En trädfällning är oftast sista utvägen när trädet är skadat, drabbat av sjukdom, utgör en säkerhetsrisk eller blockerar ett bygge. Vi kommer ut och gör en besiktning för att bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga.

Sektionsfällning

När vi fäller träd genom klättring och i sektioner kallas det för sektionsfällning. Denna typen av trädfällning passar särskilt bra i Täby på tomter med liten yta. Finns det ingen möjlighet att med trygghet fälla trädet från marken klättrar vi upp och sågar ner grenar och stammen bit för bit.

Det kan vara hus eller andra byggnader som står i närheten av trädet vilket innebär att vi får använda speciella tekniker med hjälp av rep för att fira ner samtliga delar. Vid enstaka tillfällen behöver vi ta hjälp av kranbil eller mobil plattform men oavsett har vi utrustningen som krävs.

Bortforsling

Genom ett samarbete med åkeri har vi kranbil och container som hjälper till att transportera bort resterna som uppstått under trädfällningen. Detta omfattar ris och stammar som lämnas av på närmaste återvinningsstation till en rimlig kostnad. Max fem dagar efter trädfällningen genomförts ser vi till att samtliga rester forslats bort från egendomen. Vi observerar dock att städning av stubbflis och sågspån inte ingår i åtagandet om inget annan överenskommelse har gjorts.

Du sparar tid och energi genom att låta oss ta hand om bortforslingen. Uppdraget är till bra pris och vi arbetar effektivt för att främst gynna dig som kund. För vedeldande kunder kan vi se till att materialet kommer till användning och vid önskan erbjuds också kubbning.

Trädfällningstjänster i Täby

Vi hanterar följande trädfällningstjänster där du bor:

  • Trädbesiktning
  • Sektionsfällning
  • Bortforsling
  • Trädfällning av vissnande och döende träd
  • Trädfällning av hindrande träd
  • Nyplantering med lämpligare trädart

Professionell utbildning som trädvårdsspecialist

Efter en omfattande examen avklarad från världsledande utbildning och gedigen yrkeserfarenhet blir man certifierad arborist. Men för att dagligen arbeta med dessa ärenden och slutligen titulera sig krävs det att man uppdaterar sina kunskaper regelbundet. Genom detta får man behålla certifieringen och stannar kvar vid etniska föreskrifter. En behörig arborist är väl påläst och uppdaterad om de senaste teknikerna och observationerna inom branschen. Är man dessutom certifierad via ISA har man ett bra kvitto på kvalitativa kunskaper och hängivenhet till sitt yrke.

Rut-avdrag

Samtliga kunder kan nyttja Rut-avdraget på sektionsarbeten som utförts av oss. Reglerna gäller från och med augusti 2016 där du har rätt att använda avdraget på såväl trädfällningen, bortforslingen av rester som återställning av marken. Avdraget gäller dock inte på hantering och bortforsling utanför tomtområdet, nyplantering eller kostnader för maskiner.