Trädfällare och Trädfällning i Vallentuna

Som utbildad arborist bör man vara fullt medveten om vilka åtgärder som är nödvändiga för att arbetet ska bli säkert och korrekt utfört. Dock handlar det inte bara om att trädfällningen ska vara trygg, kompetenta åtgärder är betydelsefulla även när det kommer till underhåll, utseende och förbättrad hälsa. Tiger Trädfällare är är rätt trädspecialist för dig vi är utbildade att genomföra en säker klättring och trädvård med kunskap om trädens behov.

Trädbesiktning

Att man avlägsnar ett träd är egentligen en sista utväg när det finns en god anledning till att trädet inte kan stå kvar. Vi kommer ut och gör en trädbesiktning för att utreda om växten är skadad, utgör en risk, eller drabbats av sjukdom. En bedömning görs och du som kund erhåller rekommendationer samt råd om eventuell behandling.

Sektionsfällning

Trädfällning genom klättring kallas för sektionsfällning eftersom trädet försiktigt avlägsnas bit för bit. Det är det bästa sättet att fälla träd på i Vallentuna när ytan på marken är för liten eller annat står i vägen. Vi klättrar upp och tar ner samtliga grenar och stamdelar för sig.

Det kan vara hus eller andra byggnationer som finns placerat nära vilket innebär att vi behöver använda oss av speciella tekniker med hjälp av linor för att fira ner samtliga träddelar. Vid enstaka fall tar vi hjälp av kranbil eller mobil plattform, men oavsett har vi utrustningen som krävs.

Bortforsling

Genom ett samarbete med åkeri transporterar vi iväg resterna som uppstått under sektionsfällningen. Resterna omfattar ris och stammar som körs till närmaste återvinningsstation. Inom fem arbetsdagar från det att trädfällningen genomförts är allting borta från egendomen. Städning av sågspån och stubbflis ingår dock inte i åtagandet om ingen övrig överenskommelse gjorts.

Att vi får ta hand om bortforslingen efter ett omfattande arbete sparar dig tid och energi. Vi erbjuder ett bra pris på uppdraget och arbetar effektivt för att främst gynna dig som kund. Om du vedeldar kan vi se till att materialet kommer väl tillhands och vid önskan erbjuds även kubbning.

Att utbilda sig till trädvårdsspecialist

Man kan titulera sig arborist efter omfattande examen och gedigen yrkeserfarenhet. Men för att dagligen jobba med att fälla träd behöver kunskaperna uppdateras, detta för att behålla certifieringen och stanna kvar vid etniska föreskrifter. En certifierad arborist är påläst och uppdaterad när det kommer till de senaste teknikerna och observationerna inom branschen. Att vara behörig arborist via ISA (International Society of Arboriculture) är ett bra kvitto på att personen i fråga besitter kvalitativa kunskaper.

RUT-avdrag på trädfällning i Vallentuna

Du får nyttja RUT-avdraget på samtliga arboristarbeten som genomförts av oss på Tiger Trädfällare. Avdraget kan nyttjas på bortforslingen, trädfällningen och återställningen av marken vid sektionsarbeten. Dock vill vi uppmärksamma att det inte gäller vid hantering och bortforsling utanför området, nyplantering eller kostnader för maskiner.