Trädfällare – Vi utför trädfällning på Värmdö

En arborist behöver vara fullt medveten om vilka åtgärder som är nödvändiga för att arbetet ska vara säkert och utföras korrekt. Men förutom att trädfällningen ska vara trygg är samtliga åtgärder betydelsefulla när det kommer till underhåll, exteriör och förbättrad hälsa av trädet. På Tiger Trädfällare är vi utbildade att genomföra ett säkert arbete och besitter kännedom om trädens behov.

Trädbesiktning

Genom en trädbesiktning får man reda på hur allvarlig skadan, risken eller sjukdomen för trädet är. Det sista vi vill göra är att ta ner ett träd men ibland har man inget annat val eftersom det annars kan bli en fara för omgivningen. Arbetsmetoderna anpassas beroende på trädets situation. När resultatet visats bidrar vi med rekommendationer och eventuella skötselråd om trädet kan stå kvar eller inte.

Sektionsfällning

Träd som avlägsnas genom klättring kallas för sektionsfällning. Det absolut bästa sättet att fälla träd på när utrymmet på marken inte är tillräckligt. Vi klättrar upp och tar ner grenar samt stamdelar i sektioner istället.

Det händer att hus eller liknande står nära trädet vilket innebär att vi behöver använda oss av speciella tekniker med hjälp av linor för att fira ner samtliga delar. Vid enstaka tillfällen tar vi hjälp av kranbil eller mobil plattform. Oberoende av behov för maskiner eller inte har vi utrustningen som krävs.

När trädfällning är den enda utvägen

Vi kan hjälpa dig med:

  • Besiktning
  • Träd som vissnat och är påväg att dö
  • Kapa träd som orsakar hinder
  • Sektionsfällning
  • Ersätta det befintliga trädet med en lämpligare art
  • Bortforsling

Bortforsling

Vi samarbetar med ett åkeri som kommer ut med kranbil och container till dig som vi sedan lastar resterna i. Det omfattar stammar och ris som transporteras till närmaste återvinningsstation. Inom fem dagar efter sektionsfällningen genomförts kan du räkna med att stammar och ris forslats bort från egendomen. Städning av sågspån och stubbflis ingår dock inte i åtagandet om ingen övrig överenskommelse gjorts.

Du behöver givetvis inte anlita oss för att ta hand om bortforslingen men genom att vi får hjälpa till sparar du värdefull tid och energi. Du erhåller ett bra pris på arbetet och vi jobbar effektivt för att trädet ska försvinna så fort som möjligt. För vedeldande kunder kan vi se till att materialet kommer till användning där även kubbning är en möjlighet.

Att utbilda sig till arborist

Man kan kalla sig arborist efter genomgripande examen från en världsledande utbildning och gedigen yrkeserfarenhet. Men för att dagligen arbeta med trädfällning behöver kunskaperna uppdateras regelbundet, om man ska hålla fast vid etniska föreskrifter. Som arborist besitter man då även de senaste observationerna och teknikerna inom branschen som säkerställer att arbetet blir korrekt utfört. Att vara certifierad via ISA (International Society of Arboriculture) är ett bra kvitto på att man erhåller kvalitativa kunskaper till sitt yrke.

RUT-avdrag – Kan jag nyttja det?

Som kund hos oss får du nyttja RUT-avdraget på trädfällningen. Reglerna för avdraget och arboristarbeten gäller sedan augusti 2016 och får nyttjas på sektionsfällningen, bortforslingen och återställning av marken bland annat. RUT-avdraget kan dock inte nyttjas på tjänster som omfattar bortforsling och hantering utanför tomtytan, nyplantering av träd och buskar eller maskiner.